CROSS BO ACTIVE
LV RU
Health is Wealth
Par projektu
 


   Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Pleskavas bērnu papildus izglītības Valsts budžeta izglītības iestādi „Bērnu - jauniešu sporta sagatavošanas centrs” ir realizējuši projektu ELRI-130  "Veselīga dzīvesveida popularizēšana, organizējot sporta sacensības Latgalē un Pleskavas apgabalā" ( CrossBo Active) Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs stars ES un Krievijas Federāciju. Specifiskais mērķis ir padarīt plašāko robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, veicot pasākumus dzīves standartu un investīciju klimata uzlabošanai.

Projekta „CrossBo Active „ mērķis – veicināt Latvijas un Krievijas pārrobežas reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos veselīga dzīvesveida aktivitātēs, tādējādi sekmējot integrētāku un veselīgāku sabiedrību. Projekta ietvaros tika organizēti 17 turnīri (4 basketbola, 5 volejbola, 2 telpu futbola, 2 strītbola un 2 futbola, 1 hokeja un 1 handbola) Latvijā – Balvos, Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā un Krievijā – Pleskavā,  Puškina Kalnos, Velikije Lukos, kuros piedalījās Latgales reģiona un Pleskavas apgabala sportistu (vīriešu, sieviešu un jauniešu) komandas. Kopējais  projektā iesaistīto dalībnieku skaits pārsniedza 2000.  Tā kopējais budžets ir 315672,72 EUR, no kuriem 90% jeb 284105,45 EUR (199670,45 Ls) -Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 - 2013.gadam finansējums.

Programmas mājas lapa :

www.estlatrus.eu

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa:    

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 Lielākais projekta ieguvums ir tas, ka Latgales un Pleskavas sporta skolas ir atjaunojušas sadarbību. Savstarpējos turnīros ir izveidojušies labi kontakti starp Latvijas austrumu pierobežas un Pleskavas apgabala sportistiem, treneriem, tiesnešiem un sporta dzīves organizatoriem. Savukārt vairākas pašvaldību sporta skolas ir tikušas pie jauna sporta inventāra. Turnīri tikuši organizēti tā, lai to dalībniekiem, neskaitot mērošanos spēkiem sporta laukumā, būtu arī iespēja doties ekskursijās un iepazīties ar vietējiem tūrisma objektiem un citām ievērojamām vietām. Lai turpinātu aizsākto sadarbību un paplašinātu savstarpējos kontaktus, savstarpēju turnīru organizēšanu tiek plānots turpināt arī pēc projekta noslēguma.Šī mājas lapa izveidota ar Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild biedrība "Latgales reģiona attīstības aģentūra" un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.